Nieuws


 • VAKANTIE/NASCHOLING: Vanwege vakantie is de praktijk gesloten van maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020. De waarneemgroep neemt waar. In het weekend is de spoedpost bereikbaar voor spoedgevallen; de overige dagen wordt er waargenomen door de bekende huisartsengroep. Het waarneemschema vindt u op de pagina vakanties.
 • Nieuw: met de app of via de website 'Moet Ik Naar De Dokter?'  kunt u zelf nagaan of een afspraak wel nodig is.

 

 

 

 • HANDEN GEVEN: januari 2020: Elkaar de hand geven als begroeting is in Nederland een beleefd gebruik. Echter is de overdracht van virussen/infecties via de handen het grootst. In de gezondheidszorg is het dus eigenlijk niet hygiënisch om elkaar steeds de hand te schudden. Op afdelingen in diverse ziekenhuizen is dit gebruik dan ook al lang afgeschaft. Toen mijn zoontje in 2011 leukemie kreeg en 2 jaar lang geen afweer had door de chemotherapie die hij kreeg, heb ik besloten geen handen meer te geven in de praktijk. Om te voorkomen dat ik infecties mee naar huis zou nemen. Echter ook voor de patiënt is het hygiënischer. Daarom ga ik hier graag mee door. Mijn zoontje is inmiddels gezond en genezen. Ik ben me ervan bewust dat het soms afstandelijk voelt om geen hand te schudden. Toch denk ik dat het voor patiënt en arts het gezondst is.
 • VASTE WAARNEMER: januari 2020: Nikki Claassen heeft met veel plezier bij ons gewerkt, maar besloten verder te gaan in de wetenschap en medische zorg voor asielzoekers. Helaas heeft zij daarom haar werkzaamheden bij ons met ingang van 1 januari 2020 beëindigd. Nu ziet u op woensdag CHRISTIAAN RAS, bij menig patiënt al bekend en op vrijdag TIM BRONKHORST.
 • POH-S/DIABETES ZORG: januari 2020: Er is enige wisseling geweest in wie en op welke dagen deze zorg wordt geleverd. Op dit moment neemt Mathilde van Hamburg de diabeteszorg voor haar rekening. Zij werkt tot medio maart op de dinsdag in de oneven weken. Daarna zal de diabeteszorg weer teruggaan naar de huisarts. Hiervoor zullen de afspraken zoveel mogelijk gepland worden op de woensdagochtend in de oneven weken.
 • GRIEPVACCINATIES De uitnodiging kunt u in de 2e helft van oktober verwachten.
 • Esther Steenbergen heeft 26 april een lintje gekregen van de burgemeester voor haar jarenlange trouwe vrijwilligerswerk in het Ronald Mc Donaldhuis; een huis waar ouders van in het ziekenhuis opgenomen kinderen kunnen slapen. Gefeliciteerd Esther!

 

 • Op dinsdag start het spreekuur om 7.30 u i.p.v. 8.00 u.
 • De huisartsengroep die waarneemt bij afwezigheid bestaat uit Gerrit Boersma, Andries Jonkhoff en Lisa Dijckmeester (opvolgster van Sallo Spetter).
 • Renate Joosten komt vanaf 1 mei 2019 bij ons werken als doktersassistente op maandag en donderdag. Zij heeft al vele jaren ervaring als doktersassistente.
 • Online Service: vanaf 1 juni 2018 kunt u een aantal zaken zelf online regelen. Dit verloopt via een beveiligde web omgeving. Via het patiëntenportaal kunt u zelf een afspraak maken op de daarvoor beschikbare tijden, herhaalrecepten aanvragen en medische vragen stellen via een e-consult. Om gebruik te kunnen maken van het patiëntenportaal dient u een account aan te maken. Klik op online service voor het aanmaken van een account.
 • Per 25 mei 2018 is de wet AVG van toepassing. Dit betreft een nieuwe privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). Deze vervangt de wet bescherming persoonsgegevens. Praktisch gevolg is dat ons mailadres huisartsvandenberg@kpnmail.nl niet meer te gebruiken is voor communicatie met patiënten. In plaats daarvan kunt u een account aanmaken in het patiëntenportaal en gebruik maken van de berichtenservice.