Nieuws

VAKANTIE/NASCHOLING: Vanwege vakantie is de praktijk gesloten van maandag 4 t/m woensdag 6mei 2020. De waarneemgroep neemt waar. In het weekend en op dinsdag 5 mei is de spoedpost bereikbaar voor spoedgevallen; de overige dagen wordt er waargenomen door de bekende huisartsengroep. Het waarneemschema vindt u op de pagina vakanties.


VASTE WAARNEMER: Op woensdag werkt CHRISTIAAN RAS, bij menig patiënt al bekend en op vrijdag TIM BRONKHORST.   Vanaf 15 mei komt BEN BOSMA als huisarts ons team versterken. Hij zal eerst op vrijdag werken in plaats van Tim Bronkhorst die meer in Aerdenhout gaat werken. Na de zomervakantie zal hij ook Christiaan Ras gaan vervangen op woensdag. Christiaan breidt dan zijn werkzaamheden in Amsterdam uit.


Corona vragentest


https://www.thuisarts.nl/vragentest/corona


Over Corona:

 • Indien U niet ziek bent maar dringende vragen heeft over het corona virus bel dan NIET de spoedpost of uw huisarts, maar het RIVM tel. nr. 0800-1351. Dit publieksnummer is speciaal opengesteld voor vragen rond het Corona virus.     
 • Indien U koorts boven de 38 gr heeft met hoesten, bel dan met de Spoedpost of overdag met uw huisarts, maar kom NIET naar de praktijk of de Spoedpost. Tijdens het telefoongesprek wordt vastgesteld wat er verder moet gebeuren. Voor luchtwegklachten, koorts en diarree is een speciaal spreekuur ingericht.
 • Zie verder www.Thuisarts.nl of www.RIVM.nl. Verder kunt U via het patiëntenportaal in ieder geval t/m 6 april geen gebruik maken van de webagenda en dus geen afspraken online maken. U kunt nog wel gebruik maken van de receptenservice en berichtenservice.Vanwege de besmettelijkheid van het Coronavirus passen we tijdelijk de werkwijze van de praktijk aan.

 • Meet uw temperatuur voor u de praktijk belt.
 • Kom alleen naar de praktijk als u dat telefonisch heeft afgesproken.
 • We handhaven de 1,5 m afstand; ook in de wachtkamer.
 • Raak zo min mogelijk de deurklinken aan en ga thuis naar het toilet.
 • We zullen de spreekuren weer enigszins opstarten. Ook de diabetes zorg. We proberen de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden. We kunnen minder patiënten per uur beoordelen om uitloop en dus wachttijd (met risico op besmetting) te minimaliseren.
 • Kom alleen naar de praktijk. Alleen indien nodig (kinderen, ouderen met ondersteuning) kunt u samen komen. De begeleider mag ook geen luchtwegklachten, koorts of diarree hebben.
 • Wat telefonisch kan, handelen we telefonisch af.


POH GGZ gesprekken zullen worden vervangen door beeld bellen. indien nodig zullen gesprekken ook weer op de praktijk plaatsvinden.

POH-S/DIABETES ZORG: mei 2020: Er is enige wisseling geweest in wie en op welke dagen deze zorg wordt geleverd. De zorg gaat weer terug naar de huisarts. U kunt daarvoor een afspraak maken op het reguliere spreekuur.


 

 

 

 • HANDEN GEVEN: januari 2020: Elkaar de hand geven als begroeting is in Nederland een beleefd gebruik. Echter is de overdracht van virussen/infecties via de handen het grootst. In de gezondheidszorg is het dus eigenlijk niet hygiënisch om elkaar steeds de hand te schudden. Op afdelingen in diverse ziekenhuizen is dit gebruik dan ook al lang afgeschaft. Toen mijn zoontje in 2011 leukemie kreeg en 2 jaar lang geen afweer had door de chemotherapie die hij kreeg, heb ik besloten geen handen meer te geven in de praktijk. Om te voorkomen dat ik infecties mee naar huis zou nemen. Echter ook voor de patiënt is het hygiënischer. Daarom ga ik hier graag mee door. Mijn zoontje is inmiddels gezond en genezen. Ik ben me ervan bewust dat het soms afstandelijk voelt om geen hand te schudden. Toch denk ik dat het voor patiënt en arts het gezondst is.
 • GRIEPVACCINATIES De uitnodiging kunt u in de 2e helft van oktober verwachten. We weten nog niet of de vaccinatie tegen Corona hierbij zal zitten.
 • Esther Steenbergen heeft 26 april een lintje gekregen van de burgemeester voor haar jarenlange trouwe vrijwilligerswerk in het Ronald Mc Donaldhuis; een huis waar ouders van in het ziekenhuis opgenomen kinderen kunnen slapen. Gefeliciteerd Esther!

 

 • Op dinsdag start het spreekuur om 7.30 u i.p.v. 8.00 u.
 • De huisartsengroep die waarneemt bij afwezigheid bestaat uit Gerrit Boersma, Andries Jonkhoff en Lisa Dijckmeester (opvolgster van Sallo Spetter).
 • Renate Joosten komt vanaf 1 mei 2019 bij ons werken als doktersassistente op maandag en donderdag. Zij heeft al vele jaren ervaring als doktersassistente.
 • Online Service: vanaf 1 juni 2018 kunt u een aantal zaken zelf online regelen. Dit verloopt via een beveiligde web omgeving. Via het patiëntenportaal kunt u zelf een afspraak maken op de daarvoor beschikbare tijden, herhaalrecepten aanvragen en medische vragen stellen via een e-consult. Om gebruik te kunnen maken van het patiëntenportaal dient u een account aan te maken. Klik op online service voor het aanmaken van een account.
 • Per 25 mei 2018 is de wet AVG van toepassing. Dit betreft een nieuwe privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). Deze vervangt de wet bescherming persoonsgegevens. Praktisch gevolg is dat ons mailadres huisartsvandenberg@kpnmail.nl niet meer te gebruiken is voor communicatie met patiënten. In plaats daarvan kunt u een account aanmaken in het patiëntenportaal en gebruik maken van de berichtenservice.