Afspraak maken

Voor het maken van afspraken graag bellen voor 11.00u. Indien nodig kan dan nog voor dezelfde dag een afspraak worden gemaakt.

Vanaf 1 juni 2018 kunt u voor niet dringende zaken ook online een afspraak maken in de praktijkagenda via het patiëntenportaal. Dit betreft altijd een 10 minuten afspraak, waarin u 1 klacht kan bespreken. Voor deze service kijkt u bij Online Service.

In de regel vraagt de assistente wat de reden is voor uw afspraak of visite. Dit is noodzakelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de urgentie waarmee u gezien moet worden en om te beoordelen hoeveel tijd nodig is voor de afspraak.

Voor een consult/afspraak wordt 10 minuten tijd geboekt (dit is vastgelegd door de ziektekostenverzekeraar). Er is dan ruimte voor 1 klacht. Indien u meerdere klachten (maximaal 3) wilt bespreken of meer tijd denkt nodig te hebben, kunt u een dubbele afspraak maken.


Met de app of via de website 'Moet Ik Naar De Dokter?'  kunt u zelf nagaan of een afspraak wel nodig is.