Afspraak maken

Voor het maken van afspraken graag bellen voor 11.00u. Indien nodig kan dan nog voor dezelfde dag een afspraak worden gemaakt.

In de regel vraagt de assistente wat de reden is voor uw afspraak of visite. Dit is noodzakelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de urgentie waarmee u gezien moet worden en om te beoordelen hoeveel tijd nodig is voor de afspraak.

Vanwege Corona kunt u tijdelijk geen online afspraken maken in de praktijkagenda via het patiëntenportaal.

Voor een consult/afspraak wordt 15 minuten tijd geboekt (dit is vastgelegd door de ziektekostenverzekeraar). Er is dan ruimte voor 1 klacht.


Met de app of via de website 'Moet Ik Naar De Dokter?'  kunt u zelf nagaan of een afspraak wel nodig is.