e-consult

Met de nieuwe wet AVG kunnen geen medische vragen meer beantwoord worden via huisartsvandenberg@kpnmail.nl.

Via het patiëntenportaal kunt u mailen over een niet spoedeisende medische vraag aan de huisarts. Dit is niet bedoeld voor urgente vragen of spoedeisende klachten. Neem bij twijfel contact op met de praktijk. Heeft u een klacht waarbij het waarschijnlijk is dat u lichamelijk onderzocht moet worden? Maak dan een afspraak in de praktijk in plaats van een e-consult. Het e-consult is niet bedoeld voor het opvragen van uitslagen of aanvragen van herhaalrecepten.